Promocions en assegurances

ASSEGURANÇA PER A EMBARCACIONS DES DE 54,33 €

T’oferim assegurança específica per embarcacions perquè naveguis tranquil i gaudeixis del teu temps. S'adreça a tot aquell que disposi de tot tipus d’embarcacions d’esbarjo com són: velers, iots, pneumàtiques i semi-rigides i motos aquàtiques.

AVANTATGES: 

 • Agilitat i simplificació de la venda, amb un nou producte i rellevant per a tu, perquè gaudeixis i naveguis tranquil, amb total seguretat.
 • Noves garanties úniques en el mercat, adaptades a les necessitats específiques de la teva embarcació.

COBERTURES: 

 • Responsabilitat Civil Obligatòria (assegurança obligatòria). Cobreix els danys materials personals i les pèrdues econòmiques ocasionades a tercers (ports i instal·lacions inclosos) per l’ús d’embarcació i esquiadors remolcats.
 • Responsabilitat Civil Voluntària (assegurança opcional). Cobreix la responsabilitat civil de l’assegurat davant de terceres persones transportades gratuïtament i la deriva de la pràctica de l’esquí nàutic.
 • Cobertura per danys. Cobertura desglossada en pèrdua total, danys parcials, riscos extraordinaris i remoció de restes.
 • Robatori (assegurança opcional). Qualsevol situació de robatori en varador, sempre que hi hagi vigilància o qualsevol persona a l’embarcació.
 • Avaries particulars (assegurança opcional), tant en navegació com aturada en flor d’aigua. Cobreix els riscos d’enfonsament, naufragi, avarada o encallament, xoc o col·lisió amb objectes fixos i flotants, abordatge, incendi, explosió i cop de mar a conseqüència de temporal i durant les maniobres d’entrada o sortida de l’aigua.
 • Efectes personals i accessoris (assegurança opcional).
 • Accidents personals (assegurança opcional)
 • Assistència nàutica (assegurança opcional)
 • Despeses de remolcament (assegurança opcional)
PUJAR